Artan nüfus yapısı ve buna bağlı olarak artan donatı alanları nedeni ile çoğu zaman felaket ile sonuçlanması kuvvetle muhtemel olan yangınlara karşı mal ve can güvenliğini sağlamak için çalışmalar yaparak projeler gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam etmekteyiz.